interstarsupdate.com
รวมทุกการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ ส่งตรงจากเวที ‘MTV VMAs 2017' | Inter Stars Update
นอกจากการประกาศผลรางวัล ที่ผู้ชมทั่วโลกเฝ้ารอคอยบนเวทีงาน ‘MTV VMAs 2017‘ หรือ Video Music Award ประจำปี 2017 ส่งตรงจาก The Forum ใน...