interstarsupdate.com
เจาะลึกแบบช็อตต่อช็อต กับเอ็มวี Look What You Made Me Do | Inter Stars Update
ทุกคนคงจะได้ดูเอ็มวี Look What You Made Me Do ของนางพญางู Taylor Swift กันไปแล้ว และก็คงจะสังเกตเห็นความหมายแฝงต่างๆ ไม่มากก็น้อย เรามาดูกันดีกว่าว่าช็อตไหน สื่อถึงอะไรกันบ้าง...