interstarsupdate.com
หนังคนละม้วน?! เมื่อความจริงของ Camila และ Fifth Harmony สวนทางกัน | Inter Stars Update
จากข่าวที่ Camila Cabello ประกาศลาออกจากวง Fifth Harmony โดยทางวงแจ้งว่าคามิล่าได้ขอออกจากวง โดยฝากตัวแทนมาพูด คามิล่าก็เลยมาตอบโต้ว่านางไม่ได้ฝากตัวแทนมาพูดนะ แต่บอกกับคนอื่นๆไปนานแล้ว ใครยังไม่ได้อ่านแถลงการณ์ของวง Fifth Harmony ก็ไปตามอ่านกันก่อนได้ ที่นี่...