interstarsupdate.com
Ed Sheeran สร้างสถิติใหม่ขึ้นครองอันดับ 1 เบียดแชมป์เก่าแทน Bad And Boujee (Billboard Hot 100 Jan 28 2017) | Inter Stars Update
ชาร์ต Billboard 100 ของสัปดาห์นี้ (ลงวันที่ 28 มกราคม 2017 เก็บคะแนนยอดขายและสตรีม ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2017...