interstarsupdate.com
พ่อของ Beck เคยทำงานกับ Beyonce | Inter Stars Update
หลังจากจบเรื่องราวระหว่าง Kanye West กับ Beck ในงานแกรมมี่ไปแล้ว ก็มีคนไปขุดคุ้ยเรื่องมาได้ว่า พ่อของ Beck เคยทำงานกับ Beyonce ด้วย