insp.rs
Kristina Kljajić: Oprostiti sebi
Oprostiti ponavljala sam to u sebi čoveku koji je pobegao čoveku koji se nije pojavio čoveku posle koga umesto duše imam pa...