insp.rs
Nikola Đorđević: Ja ipak možda ne mogu sve sam
Znam da je tog jutra trebalo da se probudim i da slike više ne budu crno-bele da se pomeraju udišu vazduh žive, da me posavetuju druge ruke...