insp.rs
Maja Babović: Voljela sam jednom nekog čovjeka
Voljela sam jednom nekog čovjeka Širokih ramena, sa smeđim čuperkom I Suncem u očima. Ne sjećam mu se imena, Mora biti da je bilo davno To...