insp.rs
Jasna Karamehmedović: Mogu li da odustanem od sebe?
Mogu li da odustanem od sebe, ali da me voliš i brineš o meni, da daješ iluziju svrhe, mogu li da se prepustim apatiji, da se više ne trud...