insp.rs
Sara Knežević: Boli me
Boli me nezadovoljstvo i sebičnost Boli me nerazumevanje i otuđenost Boli me nemir i surovost Boli me drskost i glupost Boli me prikrivanj...