insp.rs
Idilični spisi slobode: Tebi je lako
Tebi je lako da kažeš da sam bednik Koji te je ostavio Da promeniš temu kad god me neko pomene Da se izgubiš u naručju novog istomišljenik...