insp.rs
Anđela Peković: Drama apsurda
Lako je ptici ona raširi krila i vine se u slobodu Lako je nebu Ono je pobjeglo nekud gore i čeka peripetiju Lako je vremenu Ono prolazi...