insp.rs
Hronike jedne Ivane: Srećno
Ja tebi nikad ne kažem " Srećno " Kada nogama polagano krećeš Duboko ispod zemlje Kada svlačiš odeću sa sebe Pripremajući se za mogućnost ...