insp.rs
Maja Babović: Uz mene je teško
Uz mene je teško , jer sam teška. Tvrdoglava. Svojeglava. Hirovita i ishitrena. Volim slobodu, A vapim za pripadanjem. U meni kontrast šir...