insp.rs
Na kafi sa psihologom: Prve impresije
Psiholog : Danijela Nikolić , savetovalište ''Pričajmo o tome'' V erovatno najpoznatija pristrasnost u opažanju drugih osoba jeste ha...