insp.rs
Nađina histerija reči: Ja bih ti slobodno rekla sve
Ja bih ti slobodno rekla sve od mojih pravih godina preko porodičnih razmerica do loših navika slobodno jer slobodna se rađam i živim...