inmedia.ba
Dnevni izvještaj za Sanski Most
Dnevni događaji i ostale bitne pojave u općini SANSKI MOST u periodu od 10.01. 2017. od 08:00 sati do 11. 01. do 08.00 sati 2017.godine . Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka kojima raspolažu službe koje u svojim redovnim aktivnostima imaju ulogu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. VODOSNABDIJEVANJE : uredno . POŽARI: požaraRead More