info022.rs
Uredjenje Putinaca - Info022
U centru Putinaca, ispred Hrama Arhangela Gavrila, izvode se radovi na uređenju parking prostora. Pripremni radovi su počeli krajem prošle sedmice, a mehanizacija je krenula sa asfaltiranjem parkinga površine 465 metara. Opština Ruma je u proteklim godinama uložila značajna sredstva u Putince, a ovi radovi su nastavak postojećeg projekta unapređenja seoske infrastrukture i uređenja sela,Opširnije