info022.rs
Održana sednica Štaba za vanredne situacije - Info022
Štab za vanredne situacije Opštine Ruma održao je redovnu sednicu na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Štaba za 2019. godinu, Plan rada za 2020. godinu, kao i Operativni plan za odbranu od poplava i leda na vodama drugog reda na teritoriji opštine Ruma za 2020. godinu. Članovi Štaba doneli su i Zaključak o poverenicimaOpširnije