info022.rs
Novi računarski smer u rumskoj gimnaziji - Info022
Gimnazija „Stevan Puzić” u Rumi organizovala je danas, u subotu, 4. maja, u 10.30 časova dan otvorenih vrata za učenike koji žele da se upišu na računarski smer, kao i njihove roditelje. Smer je namenjen talentovanim đacima, koji će u školi moći da čuju sve o planu, programu i tehničkim mogućnostima ove ustanove. Na svaOpširnije