info022.rs
Mobilni paneli - odbrana našeg grada od poplava - Info022
Odbrana našeg grada od visokih voda i mogućih poplava podrazumeva od danas i moderan vid – postavljanje mobilnih panela. Danas je izvedena pokazna vežba gde će se montirati paneli u slučaju potrebe. Rekonstrukcija savskog nasipa završena je u dužini od 1.057 metara kod našeg grada. Uređena je obaloutvrda, postavljeni su montažni stubovi za panele, aOpširnije