inceptive.se
En personlig tolkning av Scrumguidens syfte med Retrospektiv
Utvalda strategier för att få så givande Retrospektiv som möjligt.