imkanal.com
Brandklassning imkanal för att inte sprida brand - Imkanal.com
Imkanalen ska betecknas med egenskaper enligt berörd brandklassning och täthetsklass i vanliga bostadshus enligt nedan klassificering.