imaginaradio.cat
Firmat un conveni per donar suport a les famílies de persones diagnosticades amb el Trastorn de l'Espectre Autista - Imagina Ràdio
Ahir es va signar el conveni de col·laboració entre l’Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l’Ebre (ATEATE), integrada per famílies que volen donar resposta a les necessitats dels seus fills, i la Fundació Mercè Pla, que vetlla per l’atenció social de les persones amb discapacitat i persones en situació de dependència, mitjançant la defensa dels …