ilmaisukoulutuike.fi
Marika Lindroth
Opetusryhmät: Valo ja Loimu Marika Lindroth on puhe- ja draamataiteiden pedagogi ja sanataiteen ohjaaja, jolla on kokemusta tarinankerronnasta, näyttelemisestä, lyriikasta sekä improvisaatiosta. Esittävissä taiteissa tärkeää hänelle on, mitä kaikkea voi kokea ja oppia itsestään ja muista taiteen kautta, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, yhteys itseen ja toisiin sekä vapaus kokeilla ja toteuttaa itseään. Hän on itse […]