ilmaisukoulutuike.fi
Katkelmia
Ilmaisukoulu Tuikkeen improvisaatioryhmä Tuplakielto esiintyy tänä keväänä uusin elkein: luvassa on muutama täysin improvisoitu näytelmäkatkelma. Improvisoijat heittävät itsensä likoon ja kehittävät täysin tyhjästä tarinoita, joiden juonenkäänteet syntyvät yleisön silmien edessä. Myös katsojat pääsevät vaikuttamaan tarinoiden kulkuun. Pitkä improvisaatio on improvisaatioteatterin muoto, jossa pyritään irrallisen kohtausten sijaan improvisoimaan suurempia kokonaisuuksia. Tuplakielto on kevään 2019 keskittynyt juonellisten, […]