ildba.co.il
הגדרת סדר הרצת הטריגרים בסביבת Oracle 11g - ilDBA Portal
נספר לכם היום על שיפור מעניין באובייקט Triggers, שעוזר במקרים בהם בסביבת ה-DB ישנם מספר רב של Triggers שאמורים לרוץ אחד אחר השני.