ildba.co.il
MongoDB ל DBA ומפתחים הלכה למעשה – חלק ב - ilDBA Portal
בחלק הקודם הצגתי לכם את היתרונות העיקריים של MongoDB. בחלק הזה נתחיל לדבר קצת על התכלס: איך מתקינים, איך מתחילים לעבוד (חלק 2 בסדרת מאמרים)