ildba.co.il
אינדקסים וספריית אוניברסיטת חיפה - ilDBA Portal
במאמר זה גרי רשף יספר לנו בצורה תיאורית למדי מספר מושגים בסיסיים על אינדקסים בסביבת SQL Server