ildba.co.il
מהיר יותר אמין יותר מאובטח יותר MySQL 5.6 - ilDBA Portal
בחודש פברואר 2013 יצאה הגרסה החדשה של מסד הנתונים MySQL. הגרסה החדשה מכילה שיפורים רבים ומעניינים במאמר הבא אפרט את השינויים החשובים והעיקריים שהתווספו לגרסה החדשה. כמובן שישנם שינויים רבים נוספים שלא נכנסו למאמר ולכן אני ממליץ לכם לקרא על השינויים בתעוד של MySQL. השינויים בגרסה החדשה הופכים את גרסה זו לשונה מהותית מהגרסאות קודמות …