ildba.co.il
כוונון ביצועים ב SQL Server ל- DBA העסוק – חלק 5 - ilDBA Portal
בחלק זה של המאמר נדגים איך מנתחים את הפלט של השאילתה שמביאה את ה-Wait Events הארוכים ביותר ומה עושים בכל מקרה כזה. מאמר זה הוא מאמר בסדרה המתגלגלת. לקריאת המאמרים הקודמים: חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4. רשימת Wait Events נפוצים ופתרונות – עבור גיבויים ודיסקים BACKUPIO wait – כאשר משימת גיבוי ממתינה למידע, או ל- BUFFER …