ikaya.net
Notepad++ kullanarak karakteri yeni satır ile değiştirme
Notepad++ ile bir karakteri değiştirip yerine yenisatır eklemek