iheartdg.com
11/11 The Gate of Evolution 2017
11/11/2017 Nagasaki, Sasebo Civic Bunka Hall The Gate of Evolution 2017 Attendance: 600 1. CIMA, Ryo Saito⭕️, Kagetora (14:27 SaiRyo Rocket) Don Fujii, Susumu Yokosuka, Hyo Watanabe❌ 2. Big R Shimi…