iheartdg.com
07/15 Rainbow Gate
07/15/2017 Fukui, Tsuruga Kirameki Minato Hall 450 Attendance 1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Ben-K (13:57 Bakatare Sliding Kick) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌, Ryo “Jimmy” Saito, Ji…