ict-net.com
Junsko klastersko druženje u kompaniji enjoy.ing
Junsko klastersko druženje održano je 28.06.2017. u prostorijama kompanije enjoy.ing, članice našeg klastera. Na ovom druženju prisutni su imali priliku da upoznaju naše domaćine, kompaniju enjoy.ing . Predstavnici kompanije su održali kratku prezentaciju i na ovaj način nas upoznali sa svojim poslovanjem. Nakon toga, predstavnici klastera su ukratko predstavili klaster MITIA, IT udruženje sa Mauricijusa sa