ict-net.com
DECEMBAR 2011
Prvi B2B dogańĎaj u organizaciji ICT Net-a, realizovano više od 30 sastanaka.