hyperloop-info.sk
Hyperloop zakladá slovenskú pobočku pre vývoj a výrobu | Hyperloop SK
Spoločnosť Hyperloop TT otvára na Slovensku pobočku pre vývoj a výrobu. Zamestná desiatky talentovaných ľudí, ktorí budú vytvárať pridanú hodnotu.