hvitfeldt.se
Avdelningar
Verksamheten i Hvitfeldts Scoutkår KFUM är uppdelad i fyra avdelningar beroende på vilken årskurs man går i. Årskurs 2 till 3 så är man Spårarscout, 4 till 5 Upptäckarscout, 6 till 8 Äventyrarscout…