hvitfeldt.se
Spårare (8-9 år)
En spårarscout går i årskurs 2 och 3 i grundskolan. Tyvärr har vi i nuläget inte möjlighet att ha en aktiv Spåraravdelning i kåren på grund av ledarbrist. När en är spårarscout arbetar en med att l…