hvitfeldt.se
Milstolpar
Nedan följer en lista på milstolpar som kåren har haft sedan starten 1969 såsom sommarläger, lokaler m.m. 2017: Sommarläger på Kragenäs Två medlemmar deltar på NICES 2017 i Nederländerna Flyttar ti…