hvitfeldt.se
Upptäckare (10-11 år)
Upptäckare är man då man går i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Upptäckarna har sina möten en gång varannan vecka på onsdagar kl 18.30 till 20.00 i vår lokal. Mötena sker gemensamt med de lite äldre …