hvitfeldt.se
Rover (19-25 år)
Utmanare är du om du som är mellan 19-25 år gammal. Roverscouterna i kåren har inte några egna möten utan är främst ledare på de andra avdelningarna, planerar läger och tar hand om Bockudden. Genom…