hvitfeldt.se
Kårkläder Hvitfeldts Scoutkår
I år är det 50-år sedan Hvitfeldts Scoutkår bildades! Det tänkte vi uppmärksamma bland annat genom att trycka upp föreningskläder. Det är första gången på 15 år som vi gör det, så det är verkligen …