hvitfeldt.se
Hvitfeldts scoutkår kallar till årsmöte
Den 21 mars kl 19:00 är det dags för oss att ha årsmöte igen! Mötet kommer att hållas hemma hos Lisbeth ”Libbe” Wiss på Kvarnhjulsvägen 4 i Sävedalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast d…