hvitfeldt.se
Regn och glädje på Kårens dag
Hej allesammans! Vi vill rikta ett riktigt stort tack till alla scouter, föräldrar, syskon, anhöriga, släktingar, kompisar och husdjur som kom på Kårens Dag! Sammanlagt var vi ungefär 55 pers…