hvitfeldt.se
Nu drar vi igång igen!
Hej och välkomna tillbaka! Hoppas julen och början på det nya året har varit bra. Pricken över i:et som kanske har saknats är ju såklart scouterna! Under vecka 5 kommer alla avdelningar dra igång s…