hvitfeldt.se
Terminsstart HT16
Hej och välkomna tillbaka! Hoppas sommaren har varit fantastisk och att ni nu alla är taggade på en ny scouttermin! Det kommer att ske en del förändringar inför hösten, både gällande ledare och möt…