hvitfeldt.se
Kallelse till årsmöte – uppdaterad!
Det har blivit en justering ang. tiden för kårens årsmöte. Det som gäller är: Söndagen den 20 mars 2016, klockan 14.00 på Bockudden. Ny kallelse finns att läsa här: Hvitfeldts scoutkår kallar till …