hvitfeldt.se
Vårterminen 2016
Vårterminen 2016 kommer att dra igång vecka 5 för alla avdelningarna. Äventyrarna kommer att ha möten på tisdagar mellan kl 19.00-20.30. Spårare och Upptäckare kommer att ha möten på onsdagar mella…