hvitfeldt.se
KFUMs riksombudsmöte, 13-15 november 2015.
Den 13-15 hade KFUM Sverige riksombudsmöte på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. ROM som riksombudsmötet även kallas är ett tillfälle att få göra sin röst hörd. Det är här en kan lägga fram nya mot…